ROZVRH PODZIM 2020-2021

 

Pondělí Lucie

9.00 - 9.45      9-12 2018

9.50 - 10.35     1-4  2018

10.40-11.25     6-9 2019

15.30 - 16.25  ročník 2015 +2016

16.30-17.30 ročník 2017

 

Středa Lucie

9.00 - 9.45      1-4 2018

9.50 - 10.35    5-9 2018

  

  

Čtvrtek Lucie

9.00 - 9.45     5-9 2019

9.50 - 10.35   5-9 2018

                   10.40-11.25   1-4 2019 obsazeno

11.30 - 12.15    2017

 

JAK CVIČÍME?

Lekce trvá 45 minut.

 Na začátku hodiny se pozdravíme, řekneme si básničky a na ně si zkusíme pár cviků (podpora koordinace sluch - pohyb).

 Pak se trochu proběhneme a prolezeme přes švédské bedny, lavičky, tunely, po rypstolích, zaházíme si míčky (kroužky nebo něčím jiným),

 vyzkoušíme práci s míči všech velikosti a typů, lezení,plazení, válení sudů a starší už i kotouly.

 Jako strachová cvičení využíváme padák, tunely, krabice a bedny.           

                                 V další části se zkusíme naučit něco nového, co ještě neumíme, vyzkoušíme nějaké nářadí a náčiní a procvičíme co už umíme.

Pak se rozloučíme a dostanete razítko do kartičky - děti si je dávají sami, takže spoustu razítek :o)

 

  Básničky si lepíme do knížky, kterou dostanete na začátku kurzu.  Vytváříme si tak sborník básniček.   Tak  si můžeme krásně zacvičit kdekoli a nemusíme přemýšlet jak  to ta básnička byla. Obrázky potěší dětičky, text zase maminky. Zároveň nám slouží jako docházka. Na "náhradkách" pak dostanete básničky, které Vám v knížečce chybí.

PROČ JE POHYB DŮLEŽITÝ?                                                                               

Pohyb je v ranném věku nejdůležitějším prostředkem k vývoji osobnosti, děti se zároveň pohybem projevují, poznávají okolní svět, komunikují (gestikulují).
Společná činnost rodiče a dítěte upevňuje vzájemné vazby. Zároveň se rodiče učí jak s dítětem manipulovat a jak vhodně podpořit jeho psychomotorický vývoj.
Cvičení přináší pohodu a potěšení pro oba. Dítě se těší na společnou činnost, zvláště má-li sourozence.
Pohybové hry respektují vývojové fáze a respektujeme i individualitu, nikoho do ničeho nenutíme silou, ale je potřeba mít prožitek než řeknu „NE“.

Cíle her:

 • rozvoj pohybových dovedností (chytání, házení,běh, orientace v prostoru)
 • respektování pravidel (jak her, tak pohybu mezi ostatními)
 • podpora kladného vztahu k pravidelnému pohybu
 • sociální kontakt mezi vrstevníky

Význam pohybových her:

 • Stimulace harmonického psychomotorického vývoje dítěte
 • stimulace smyslů dítěte – zrak, sluch, hmat
 • posílení vzpřimovacích mechanismů
 • nácvik obratnosti
 • rozvoj jemné motoriky
 • zlepšení krevního i lymfatického oběhu
 • rozpohybování zažívacího traktu, posílení chuti k jídlu, udržení váhy