ROZVRH HODIN zima-jaro 2020

 
Veškeré lekce jsou  cvičení dětí s doprovodem vedené Luckou nebo Terezou
CVIČÍME V SOKOLOVNĚ V MB 
 
PONDĚLÍ
9.00-9.45  4-8 2017  
9-50-10.35  1-4 2018 obsazené
10.40-11.25 1-4 2017
 
15.20-16.20 ročník 2015 po vstupu do MŠ
 
STŘEDA TEREZA
9.00-9.45 1-4 2018
9.50-10.35 5-9 2018
10-40-11,25 1-4 2017
11.35-12.15 9-12 2018 případne 1,2 2019 chodící
 
 
ČTVRTEK
9.00 - 9.45    4-9 2017 
                9.50 -10.35    5-8 2018  (chodící)
10.40-11.25   9-12 2017
 
čísla udávají měsíc a rok narození dítěte
 
příhlásit zde:přihláška na cvičení

JAK CVIČÍME?

Lekce trvá 45 minut.

 Na začátku hodiny se pozdravíme, řekneme si básničky a na ně si zkusíme pár cviků (podpora koordinace sluch - pohyb).

 Pak se trochu proběhneme a prolezeme přes švédské bedny, lavičky, tunely, po rypstolích, zaházíme si míčky (kroužky nebo něčím jiným),

 vyzkoušíme práci s míči všech velikosti a typů, lezení,plazení, válení sudů a starší už i kotouly.

 Jako strachová cvičení využíváme padák, tunely, krabice a bedny.           

                                 V další části se zkusíme naučit něco nového, co ještě neumíme, vyzkoušíme nějaké nářadí a náčiní a procvičíme co už umíme.

Pak se rozloučíme a dostanete razítko do kartičky - děti si je dávají sami, takže spoustu razítek :o)

 

  Básničky si lepíme do knížky, kterou dostanete na začátku kurzu.  Vytváříme si tak sborník básniček.   Tak  si můžeme krásně zacvičit kdekoli a nemusíme přemýšlet jak  to ta básnička byla. Obrázky potěší dětičky, text zase maminky. Zároveň nám slouží jako docházka. Na "náhradkách" pak dostanete básničky, které Vám v knížečce chybí.

PROČ JE POHYB DŮLEŽITÝ?                                                                               

Pohyb je v ranném věku nejdůležitějším prostředkem k vývoji osobnosti, děti se zároveň pohybem projevují, poznávají okolní svět, komunikují (gestikulují).
Společná činnost rodiče a dítěte upevňuje vzájemné vazby. Zároveň se rodiče učí jak s dítětem manipulovat a jak vhodně podpořit jeho psychomotorický vývoj.
Cvičení přináší pohodu a potěšení pro oba. Dítě se těší na společnou činnost, zvláště má-li sourozence.
Pohybové hry respektují vývojové fáze a respektujeme i individualitu, nikoho do ničeho nenutíme silou, ale je potřeba mít prožitek než řeknu „NE“.

Cíle her:

 • rozvoj pohybových dovedností (chytání, házení,běh, orientace v prostoru)
 • respektování pravidel (jak her, tak pohybu mezi ostatními)
 • podpora kladného vztahu k pravidelnému pohybu
 • sociální kontakt mezi vrstevníky

Význam pohybových her:

 • Stimulace harmonického psychomotorického vývoje dítěte
 • stimulace smyslů dítěte – zrak, sluch, hmat
 • posílení vzpřimovacích mechanismů
 • nácvik obratnosti
 • rozvoj jemné motoriky
 • zlepšení krevního i lymfatického oběhu
 • rozpohybování zažívacího traktu, posílení chuti k jídlu, udržení váhy