pokyny a podmínky účasti

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ CVIČENÍ ( prosím o odkliknutí v rezervačním systému)

                            Kurzy probíhají v prostorách a malé tělocvičně sokolovny Mladá Boleslav.

 1. Všichni účastníci kurzů jsou povinni se těmito pokyny řídit, popř. pokyny instruktorky.
 2. Účastníkem kurzu je:  dítě a doprovod (oba aktivně cvičí)
 3. Klient je zodpovědný za to, že případně jím určený doprovod dítěte je s těmito pokyny obeznámen a bude je důsledně dodržovat.
 4. Kurzů se nemohou zúčastnit osoby s přenosnou či akutní chorobou, osoby nachlazené. Zároveň se nemohou kurzu zúčastnit osoby podnapilé či pod vlivem návykových látek.
 5. Doprovod je povinen se dostavit před cvičením tak, aby se stihli převléknout a připravit na lekci.
 6. Před vstupem do šatny zanechte kočárek v prostoru pro ně vyhrazené, budou pod dozorem obsluhy sokolovny.
 7. Nenechávejte ve foaye žádné cennosti, peníze, mobily si berte sebou do tělocvičny. Mobily si prosím vypněte nebo stáhněte zvuk, tak aby nikoho neobtěžoval.

Za odložené věci neručíme.

 1. Dodržujte základní hygienické zásady. Pro děti budou k dispozici nočníky, které je potřeba po použití vylít a vymýt. Pleny, kapesníky a vlhčené ubrousky patří do odpadkového koše.
 2. Během cvičení nepodáváme dítěti žádné jídlo, pití naopak kdykoli si dítě řekne. Pokud se pití rozlije, je potřeba to nahlásit a utřít.
 3. Kurzovné platíme vždy první hodinu kurzu a to za celý kurz najednou. Kurz má tolik lekcí kolik je předem určeno –  budou možné 2 náhradní hodiny po konci kurzu ( týká se odpoledních skupin) nebo v průběhu kurzů na jiné skupině máte nárok na 5 náhrad. Další nevychozené lekce, bohužel propadnou.  
 4. Kurzy se nepřerušují, nevyčerpané lekce propadají. Pokud se účastník rozhodne ukončit kurz předčasně, nelze mu již zaplacené peníze za nevyčerpané lekce vrátit.
 5.  Pokud se nemůžete na kurz dostavit,  zrušte si lekci v rezervačním systému ( lekci hodíte do koše)

Bezpečnost:

 1. Za bezpečnost dítěte vždy zodpovídá doprovod.
 2. Je potřeba vždy vědět, kde mám dítě a co právě dělá.
 3. Doprovod zodpovídá za vhodnost obuvi a oblečení pro cvičení.
 4. V průběhu lekce doprovod pečlivě sleduje instruktorku a důsledně se řídí jejími pokyny. Nezapomínejte, že dětmi cvičíte vy, instruktorka je jen metodik lekce. Za bezpečnost dětí po celou dobu kurzu zodpovídají rodiče a to ve všech prostorách sokolovny.
 5. Aktivní záchranu poskytují doprovod:
 • Úkolem cvičitele je dobře a názorně záchranu předvést.
 • Doprovod musí znát průběh pohybu a „nebezpečná místa“ ve cviku. Není-li rodiči něco jasné je potřeba se ptát, nikoho tím neobtěžujete!
 • Doprovod nesmí dítěti při provádění cviku překážet, ale musí být v takové vzdálenosti, aby zvládl dítě zachytit, neurčí-li lektorka jinak.
 • Dítě chytáme vždy co nejblíže těžišti těla. Tedy v pase, pod rameny, pod zády. Není-li to možné, uchopíme dítě co nejblíž k tělu (paži za předloktí, nohu za stehno). Zachycení dítěte za ruku či zápěstí může způsobit úraz či chronické problémy se zápěstím.