bezpečnost

11.11.2013 20:53

Pokyny a bezpečnost

CVIČENÍ S BATOLATY A KOJENCI a  KREATIVITA V POHYBU

 

  ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ CVIČENÍ a KREATIVITY V POHYBU

  Kurzy probíhají v prostorách malé tělocvičny a zrcadlového sálu  sokolovny Mladá Boleslav

      
 1. Účastníkem kurzu je:  dítě a doprovod (oba aktivně cvičí, pracují)
 2. Klient (objednatel kurzu) je zodpovědný za to, že případně jím určený doprovod dítěte je s těmito pokyny obeznámen a bude důsledně je dodržovat.
 3. Kurzů se nesmí účastnit osoby s přenosnou či akutní chorobou, osoby nachlazené. Zároveň se nemohou kurzu zúčastnit osoby podnapilé či pod vlivem návykových látek. Objeví-li se u dítěte či doprovodu přenosná infekční choroba, která nebyla zřejmá (např. meningokoková infekce) je klient povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli kurzů, aby mohl upozornit ostatní cvičence
 4. Doprovod je povinen se dostavit před cvičením tak, aby se stihli převléknout a připravit na lekci. Začátek lekce je daný a čekat nebudeme.
 5. Pro přístup s kočárky je určen hlavní vchod sokolovny na vyvýšeném nájezdu, přes 3 schody do prostředních dveří. Před vstupem do šatny zanechte kočárek v prostorech pro ně vyhrazené - tj aula sokolovny, budou pod dohledem dozoru sokolovny. V tomto prostoru zanechávejte i kola, mokré deštníky atd.
 6. V šatné vložte prosím své věci (kromě bot a bund) do ikea tašek k tomu určenýcha zavěšte na věšáky . Zamezíte tak padání vašeho oblečení na zem či jeo záměně. Nenechávejte v šatně žádné cennosti, peníze, mobilní telefony, vše si berte sebou do tělocvičny. Mobily si prosím vypněte nebo stáhněte zvuk, tak aby nikoho v průběhu lekce nevyrušoval..
 7. Dodržujte základní hygienické zásady. Pro děti budou k dispozici nočníky, které je potřeba po použití vylít a vymýt. Pleny, kapesníky a vlhčené ubrousky patří do odpadkového koše v šatně.
 8. Během cvičení nepodáváme dítěti žádné jídlo, pití naopak kdykoli si dítě řekne. Pokud se pití rozlije, je potřeba to nahlásit a utřít.Je-li hlad dítěte neodkladný, opusťte prosím cvičebnu a podávejte jídlo v šatně a to i křupky a jiné laskominy. Narušuje to soustředěnost ostatních. V žádném případě nebude dítě běhat s plnou pusou!
 9. Cvičenci, kteří budou cvičit v zrcadlovém sále, počkají na pokyn lektorky, která je převede velkou tělocvičnou, kde bude probíhat výuka škol. Pokud budete procházet tělocvičnou bez dozoru a budete ohroženi jakoukoli formou (míč, letící hokajka atd.) neneseme za vaše počínání žádnou zodpovědnost. V případě pozdního příchodu, vyhledejte službu sokolovny a požádejte o pomoc, při procházení.
 10. Kurzovné platíme nejpozději první hodinu kurzu a to za celý kurz najednou. Kurz má tolik lekcí, kolik je předem určeno – KURZY CVIČENÍ I KREATIVITY podzim 2013  -  mají 10 lekcí.
 11. Kurzy se nepřerušují, pokud k tomu nebudeme nuceni technickými či zdravotními okolnostmi. Klient má nárok na 2 náhradní hodiny, které proběhnou další 2 týdny po ukončení kurzu, nebude-li určeno jinak. Ostatní nevyčerpané lekce propadají,
 12. Pokud se nemůžete na cvičení dostavit, prosím, o omluvu formou SMS na určené kontaktní číslo. Případně e-mailem nejpozději však do 22.00.
   
Bezpečnost:
 1. Za bezpečnost dítěte zodpovídá doprovod .
 2. Je potřeba vždy vědět, kde mám dítě a co právě dělá.
 3. Doprovod zodpovídá za vhodnost obuvi  ( pevná pata u chodících jedinců) a oblečení pro cvičení a to jak pro dítě, tak pro doprovod.
 4. V průběhu lekce doprovod pečlivě sleduje instruktorku a důsledně se řídí jejími pokyny. Nezapomínejte, že s dětmi cvičíte vy, instruktorka je jen metodik lekce. Za bezpečnost dětí po celou dobu kurzu zodpovídá doprovod a to ve všech prostorách sokolovny.
         Aktivní záchranu poskytuje doprovod:
 1. Úkolem cvičitele je dobře a názorně záchranu předvést.
 2. Doprovod musí znát průběh pohybu a „nebezpečná místa“ ve cviku. Není-li rodiči něco jasné je potřeba se ptát, nikoho tím neobtěžujete, proto jsme tady.
 3. Doprovod nesmí dítěti při provádění cviku překážet, ale musí být v takové vzdálenosti, aby zvládl dítě zachytit, neurčí-li lektorka jinak.
 4.  DÍTĚ JE TAK SOUSTŘEDĚNÉ JAK SOUSTŘEDĚNÝ JE JEHO DOPROVOD!
 5. Dítě chytáme vždy co nejblíže těžišti těla. Tedy v pase, pod rameny, pod zády. Není-li to možné, uchopíme, uchopíme dítě co nejblíž k tělu (paži za předloktí, nohu za stehno. Zachycení dítěte za ruku či zápěstí může způsobit úraz či chronické problémy se zápěstím.

Při kreativitě:

 1. Dbejte zvýšené opatrnosti!
 2. Pracujete s malými předměty, je třeba dítě sledovat kam si je strká!
 3. Zvlášťe bdělé buďte při práci s lepidly a nůžkami! 
 4. Pracujte tak, aby jste neohrozovali druhé!

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde

 
 
 
 
 
 
Zpět