PLATBY, OMLUVY A STORNO

Po přihlášení přes on-line přihlášku, dostanete potvrzující e-mail, obsahující informace o platbě rezervační zálohy.

 Tu prosím uhraďte do 10 dnů od obdržení e-mailu. Stvrzujete tak Vás zájem. Cca měsíc před začátkem kurzu dostanete info ohledně doplatku a další informace. 

  1. Kurzovné platíme nejpozději první hodinu kurzu a to za celý kurz najednou a to buď na účet 2800449489/2010 ( fio) nebo hotově. Rezervační  záloha jde vždy na účet.
  2.  Kurz má tolik lekcí, kolik je předem určeno - VIZ ROZVRH. 
  3. Kurzovné se nevrací, pokud nemůžete kurz dochodit z nějakého závažného důvodu ( hospitalizace dítěte, matky atd.) je možné vaše nevychozené hodiny po domluvě s majitelkou přesunout do dalšího kurzu, případně na jiného cvičence. Nastanou-li jakékoliv komplikace, neváhejte mě kontaktovat.
  4. Kurzy se nepřerušují, pokud k tomu nebudeme nuceni technickými či zdravotními okolnostmi. Klient má nárok na 6 náhradní hodiny za jeho nepřítomnost ( 6 omluvy) Ostatní nevyčerpané lekce propadají. Je-li lekce zrušena z naší strany jsme povinni tuto lekci nahradit a to stejný den a čas, kdy kurz standartně probíhá. 
  5. Nejste -li s kurzem spokojeni a ohlásíte to do 24 hodin po ukončení 2.lekce kurzu bude Vám kurzovné vráceno a poníženo o 180,-Kč za absolvované lekce
  6. Zrušíte-li kurz do začátku jeho kurzu je Vám vrácena záloha v plné výši, je-li kurz zrušen z vaší strany později, bude Vám vrácena polovina zálohy.
  7. Jsme -li nuceni změnit termin kurzu a Vám daný čas nevyhovuje, je vám samozřejmě vrácena záloha i případná platba v plné výši.

 

storno