ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ CVIČENÍ 

  Kurzy probíhají v prostorách malé tělocvičny  sokolovny Mladá Boleslav

      
 1. Účastníkem kurzu je:  dítě a doprovod (oba aktivně cvičí, pracují)
 2. Klient (objednatel kurzu) je zodpovědný za to, že případně jím určený doprovod dítěte je s těmito pokyny obeznámen a bude důsledně je dodržovat. Klient si též ručí sám za aktuálnost e-mailu a telefonního čísla, na která budeme zasílat pouze info ohledně cvičení - rušení kurzu, změna času atd, případně pozvánku na námi pořádané akce. Optimální je e-mail, který používáte stále a máte k němu přístup třeba v telefonu. Kurzy můžeme rušit ráno, kdy je nemožné lekci odcvičit a potřebujeme Vám tuto skutečnost sdělit urgentně.
 3. Kurzů se nesmí účastnit osoby s přenosnou či akutní chorobou, osoby nachlazené. Zároveň se nemohou kurzu zúčastnit osoby podnapilé či pod vlivem návykových látek. Objeví-li se u dítěte či doprovodu přenosná infekční choroba, která nebyla zřejmá (např. meningokoková infekce) je klient povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli kurzů, aby mohl upozornit ostatní cvičence
 4. Doprovod je povinen se dostavit před cvičením tak, aby se stihli převléknout a připravit na lekci. Začátek lekce je daný a čekat nebudeme.
 5. Pro přístup s kočárky je určen hlavní vchod sokolovny na vyvýšeném nájezdu, přes 3 schody do prostředních dveří. Před vstupem do šatny zanechte kočárek v prostorech pro ně vyhrazené - tj aula sokolovny, budou pod dohledem dozoru sokolovny. V tomto prostoru zanechávejte i kola, mokré deštníky atd.
 6. V šatné vložte prosím své věci (kromě bot a bund) do ikea tašek k tomu určenýcha zavěšte na věšáky . Zamezíte tak padání vašeho oblečení na zem či jeho záměně. Nenechávejte v šatně žádné cennosti, peníze, mobilní telefony, vše si berte sebou do tělocvičny. Mobily si prosím vypněte nebo stáhněte zvuk, tak aby nikoho v průběhu lekce nevyrušoval..
 7. Dodržujte základní hygienické zásady. Pro děti budou k dispozici nočníky, které je potřeba po použití vylít a vymýt. Pleny, kapesníky a vlhčené ubrousky patří do odpadkového koše v šatně.
 8. Během cvičení nepodáváme dítěti žádné jídlo, pití naopak kdykoli si dítě řekne. Pokud se pití rozlije, je potřeba to nahlásit a utřít.Je-li hlad dítěte neodkladný, opusťte prosím cvičebnu a podávejte jídlo v šatně a to i křupky a jiné laskominy. Narušuje to soustředěnost ostatních. V žádném případě nebude dítě běhat s plnou pusou!
 9. Pokud se nemůžete na cvičení dostavit, prosím, o omluvu formou SMS na určené kontaktní číslo. Případně e-mailem nejpozději však do 22.00. 
Bezpečnost:
 1. Za bezpečnost dítěte zodpovídá doprovod , lektorka je pouze mentorem lekce !
 2. Je potřeba vždy vědět, kde mám dítě a co právě dělá. V žádném případě nedovolujte kramařit lektorce v pomůckách. Lézt na cokoli, co není připraveno v prostoru tělocvičny a vy jste nedostali pokyn že můžete, je nevhodné!  
 3. Doprovod zodpovídá za vhodnost obuvi  ( pevná pata u chodících jedinců) a oblečení pro cvičení a to jak pro dítě, tak pro doprovod.
 4. V průběhu lekce doprovod pečlivě sleduje instruktorku a důsledně se řídí jejími pokyny. Nezapomínejte, že s dětmi cvičíte vy, instruktorka je jen metodik lekce. Za bezpečnost dětí po celou dobu kurzu zodpovídá doprovod a to ve všech prostorách sokolovny.
         Aktivní záchranu poskytuje doprovod:
 1. Úkolem cvičitele je dobře a názorně záchranu předvést.
 2. Doprovod musí znát průběh pohybu a „nebezpečná místa“ ve cviku. Není-li rodiči něco jasné je potřeba se ptát, nikoho tím neobtěžujete, proto jsme tady.
 3. Doprovod nesmí dítěti při provádění cviku překážet, ale musí být v takové vzdálenosti, aby zvládl dítě zachytit, neurčí-li lektorka jinak.
 4.  DÍTĚ JE TAK SOUSTŘEDĚNÉ JAK SOUSTŘEDĚNÝ JE JEHO DOPROVOD!
 5. Dítě chytáme vždy co nejblíže těžišti těla. Tedy v pase, pod rameny, pod zády. Není-li to možné,  uchopíme dítě co nejblíž k tělu (paži za předloktí, nohu za stehno. Zachycení dítěte za ruku či zápěstí může způsobit úraz či chronické problémy v pozdějším věku.
 6. Cvičte tak, aby jste neohrozovali druhé! Učte prosím své dítě k ohleduplnosti.